حضور شرکت پتروپالایش نیک یزد

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران اردیبهشت ۱۴۰۱
حضور شرکت پتروپالایش نیک یزد

در بیست وششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران ، اردیبهشت ۱۴۰۱

پتروپالایش نیک یزد
اولین مینی ریفاینری بخش خصوصی دارنده گواهینامه های
ایزو ۴۵۰۰۱
ایزو ۱۴۰۰۱
ایزو ۹۰۰۱
و همچنین آزمایشگاه مجهز و بروز نفتی با استاندارد تایید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵
مبدع روش نوین فرآیند مرکاپتان زدایی کاملا دوستدار محیط زیست
گامی فراتر جهت تولید محصولات با کیفیت جهانی
واحد نمونه صنعتی سال ۱۳۹۷
صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۸

نام نمایشگاه: نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
تاریخ: برگزاری ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
سالن شماره ۷