از زباله‌های زیستی تا پلی‌یورتان آلیفاتیک: فرآیند شیمیایی جدید برای تولید مواد پایدار

از زباله‌های زیستی تا پلی‌یورتان آلیفاتیک: فرآیند شیمیایی جدید برای تولید مواد پایدار

هیدروکربن چیست؟ در شیمی آلی به ترکیبات شامل کربن و هیدروژن، هیدروکربن می گویند . نفت خام و گاز طبیعی تشکیل شده از هیدروکربن ها می باشند. هیدروکربن ها با توجه به ساختار پیوندهای اتمی سازنده شان، شکل ساختاری مختص خود را دارند.
هیدروژناسیون: فرآیند اشباع کردن ترکیبات آلی در صنعت نفت

هیدروژناسیون: فرآیند اشباع کردن ترکیبات آلی در صنعت نفت

هیدروژناسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن هیدروژن به یک ترکیب آلی اضافه می‌شود و سبب کاهش تعداد پیوندهای دوگانه و سه گانه می‌شود. این فرآیند در صنعت نفت برای تصفیه، هیدروکراکینگ و اشباع آروماتیک‌ها کاربرد دارد.
اندازه_گیری_چگالی
خدمات آزمایشگاهی