حضور شرکت پتروپالایش نیک یزد

شرکت پتروپالایش نیک یزد به منظور فراهم آوردن بستری برای مشتریان بین المللی خود جهت شناخت شرکت و محصولات آن از نزدیک، در نمایشگاه بین‌المللی صنایع پایین دستی صنعت نفت شرکت نمود.

نام نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
تاریخ: ۱۳ الی ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۸
سالن شماره ۷