فرم نظرسنجی مشتریان

شرکت پتروپالایش نیک یزد با هدف ارتقا کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان این فرم را تنظیم نموده است. با پرکردن دقیق این فرم ممنون میشویم ما را در این راه یاری نمایید.

  عالیخوبمتوسطضعیف

  عالیخوبمتوسطضعیف

  عالیخوبمتوسطضعیف

  عالیخوبمتوسطضعیف

  عالیخوبمتوسطضعیف

  عالیخوبمتوسطضعیف