هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد کد ۹-۴۸-۶۴۷۴۲

  • هیدروکربن-سنگین

هیدروکربن سنگین با کد 9-48-64742 یکی از محصولات شرکت پتروپالایش نیک یزد می‌باشد که با استفاده از امکانات به روز پالایشگاهی و با کیفیت عالی برای مصرف کنندگان این محصول تولید می‌شود. از هیدروکربن سنگین به منظور تولید گازوئیل یا نفت گاز، به عنوان سوخت موتورهای درون سوز دیزلی، تاسیسات حرارتی، مشعل‌های خانگی و صنعتی و روغن‌های روان‌کننده می‌توان استفاده کرد.

مشخصات کلی هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد کد ۹-۴۸-۶۴۷۴۲ به صورت مختصر در جدول زیر بیان شده که در ادامه توضیحات جامع‌تری در خصوص پارامترها داده می‌شود.

پارامتر واحد استانداردبین المللی استاندارد ملی
تقطیر °C ASTM D86 INSO 6261
چگالی kg/m3 ASTM D1298 INSO 197
رنگ number ASTM D1500 INSO 203
مرکاپتان ppm ASTM D3227 INSO 9379
عدد ستان number ASTM D4737 INSO 8525
خوردگی نوار مس ۳ h@50°C ASTM D130 ISIRI 336
نقطه ریزش °C ASTM D97 INSO 201
نقطه اشتعال بسته °C ASTM D93 INSO 19695

شاخص ستان

از پارامترهای کيفی احتراق سوخت، شاخص ستان می‌باشد که نشان‌دهنده درجه آرام سوزی و کيفيت سوخت ديزل است. این شاخص در درجه اول به ترکیب شیمیایی هیدروکربن‌های سازنده آن بستگی دارد و براساس کیفیت احتراق دو هیدروکربن مبنا یعنی نرمال ستان و آلفامتیل نفتالن محاسبه می‌شود. طبق استاندارد عدد ستان می‌تواند در محدوده ۵۵-۴۵ قرار گیرد، که نتیجه بررسی بر روی شاخص ستان نفتا سنگین پتروپالایش نیک یزد، عدد ۵۰ به دست آمد که حاکی از کیفیت این محصول می‌باشد.

تقطیر

ساده‌ترین و متداول‌ترین روش جداسازی برای دو یا تعداد بیشتری از مایعات با نقاط جوش متفاوت، روش تقطیر می‌باشد. روش مورد استفاده شرکت پتروپالایش نیک یزد، برای جداسازی اجزای پیچیده میعانات گازی پارس جنوبی به منظور تولید هیدروکربن‌های سنگین،  روش تقطیر در خلا می‌باشد که در این روش هنگامی که فشار پایین می‌آید و به فشار بخار محلول در دمای پایین می‌رسد، تبخیر شروع می‌شود. در گستره تقطیر دو نقطه جوش اولیه یا پایین ترین نقطه جوش (IBP) و نقطه جوش نهایی یا بالاترین نقطه جوش(FBP) از لحاظ قیمت گذاری بسیار حائز اهمیت می‌باشند؛ که نتایج نهایی این آزمون برای هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد کد ۹-۴۸-۶۴۷۴۲ به صورت زیر است:

IBP :143 °C
FBP: 331 °C

که این نقاط جوش بر اساس استاندارد صورت گرفته باید دارای IBP حداقل ۱۴۰ و FBP حداکثر ۳۳۹ باشد که نتایج به دست آمده نشان دهنده کیفیت بالای نفتا سنگین تولیدی می‌باشد.

چگالی

جرم حجمی یک ماده، جرم آن در واحد حجم در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد که با واحد استاندارد کیلوگرم بر متر مکعب بیان می‌شود. یکی از شاخص‌های بررسی کیفیت هیدروکربن سنگین، چگالی آن است. طبق استانداردسازی صورت گرفته چگالی هیدروکربن سنگین ماکزیمم ۸۰۵ کیلوگرم بر متر مکعب می‌تواند باشد. نتیجه آزمون انجام شده بر روی چگالی هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، ۷۹۸ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد که نشان‌دهنده کیفیت بالای آن و یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایتمندی خریداران آن بوده است.

نقطه اشتعال

نقطه اشتعال یکی از شاخص‌های اساسی جهت کنترل اشتعال‌پذیری مواد می‌باشد که عبارتست از دمایی است که یک فرآورده نفتی در فشار محیط که با استفاده از منبع اشتعال باعث شعله ور شدن لحظه‌ای بخارات حاصل از ماده می‌شود. که این مورد در انتقال دریایی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. نقطه اشتعال هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد به روش اشتعال بسته اندازه‌گیری شده است که نتیجه آن ۴۳ درجه سلسیوس می‌باشد. به صورت استاندارد این عدد برای هیدروکربن سنگین می‌تواند عددی بین ۵۰-۴۰ درجه سلسیوس داشته باشد.

نقطه ریزش

نقطه ریزش یک ترکیب نفتی نشان‌دهنده پایین‌ترین دمایی است که نمونه می‌تواند برای منظور مشخص، کارایی داشته باشد. هرگاه نمونه نفتی بدون تکان دادن سرد گردد به درجه حرارتی می‌رسیم که در آن بلورها شروع به تشکیل شدن کرده که خود باعث ایجاد کدورتی در نمونه می‌شود، که به آن نقطه ابری گفته می‌شود. با ادامه عمل سرد کردن به درجه حرارتی می‌رسیم که در آن اگر لوله آزمایش را به حالت افقی قرار دهیم، نمونه دیگر در آن جابه‌جا نشده و نمی‌ریزد که به این نقطه، نقطه ریزش گفته می‌شود. حال اگر لوله آزمایش را به ملایمت گرم نماییم لحظه‌ای می‌رسد که نمونه در لوله سیالیت خود را باز می‌یابد، درجه حرارت مربوط به این تغییر حالت را نقطه جاری شدن گویند. درجه حرارت نقطه جاری شدن اغلب چند درجه بالاتر از درجه حرارت نقطه ریزش نمونه می‌باشد. شاخص نقطه ریزش، از شاخص‌های مهم در نگهداری و انتقال به خصوص در مناطق سردسیر می‌باشد. به صورت استاندارد نقطه ریزش هیدروکربن سنگین باید از ۳۰- درجه سانتیگراد کمتر باشد. نتیجه آزمون بر روی نقطه ریزش هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد کمتر ۳۰- درجه است، که نشان‌دهنده این نکته است که شرایط نگهداری در مناطق سردسیر را هم دارا می‌باشد.

رنگ هیدروکربن سنگین

رنگ فراورده‌های نفتی یک پارامتر کیفی بسیار مهم تلقی می‌شود، زیرا این پارامتر به عنوان عامل مشخص‌کننده درجه خلوص آن می‌باشد و این مهم به علت مشاهده آسان توسط خریدار، یکی از امتیازات مثبت هیدروکربن سنگین شرکت پتروپالایش نیک یزد به شمار می‌آید. عدد رنگ هیدروکربن سنگین مطابق با استاندارد در بازه‌ی (۲-۱) قرار می‌گیرد. طبق نتیجه اعلام شده، عدد رنگ هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد ۱/۵ می‌باشد که حاکی از کیفیت بسیار بالای محصول است.

خورندگی نوار مس

خوردگی تیغه مسی برای محصولات نفتی از جمله سوخت هواپیما و بنزین موتور و سایر هیدروکربن‌ها که فشار بخار آنها از psi 18 بیشتر نباشد قابل انجام است که نشان دهنده خورندگی محصولات نفتی می‌باشد. این پارامتر در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد اندازه‌گیری می‌شود و در محدوده ۱a(کمترین میزان خورندگی) الی ۴c(بیشترین میزان خورندگی) قرار دارد که مطابق با شکل زیر نتیجه اعلام می گردد. نتیجه آزمایش بر روی هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد کد ۹-۴۸-۶۴۷۴۲ در ۵۰ درجه سانتیگراد مقدار a1 است.

مرکاپتان

گوگرد مرکاپتان بوی نامطبوع و اثر ناسازگاری با الاستومرهای سیستم سوخت دارد و برای اجزای سیستم سوخت خورنده است. همچنین وجود مرکاپتان در محصول نهایی باعث کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود. با توجه به بالا بودن میزان مرکاپتان در میعانات گازی پارس جنوبی و انتشار بوی نامطبوع به هنگام حمل زمینی و همچنین در حین فرآیند تقطیر و ایجاد مشکلات زیست محیطی، شرکت پتروپالایش نیک یزد در راستای حفاظت از محیط زیست طبیعی و انسانی اقدام به تاسیس واحد تبدیل مرکاپتان در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) نمود.

از این رو خوراک مورد نیاز جهت پالایش، پس از انجام فعالیت‌های مربوط به تبدیل مرکاپتان و حذف بوی نامطبوع از اجزای هیدروکربنی در سایت عسلویه به واحد اصلی در یزد انتقال داده می‌شود. حداکثر میزان مرکاپتان در هیدروکربن سنگین می‌تواند ppm 200 باشد. گزارش آزمون برای هیدروکربن سنگین پتروپالایش نیک یزد ۱۴۳ ppm می‌باشد. تمامی پارامترها بیان شده حاکی از این می‌باشد که محصول هیدروکربن سنگین تولیدی شرکت پتروپالایش نیک یزد از کیفیت بالایی برخوردار است و از این محصول می‌توان برای مقاصد مورد نظر استفاده نمود.

شرکت پترو پالایش نیک یزد توانایی تولید به روش تقطیر و ترکیب را دارد ولی انالیز پیوست حاصل تقطیر و برش گیری از میعانات گازی پارس جنوبی می باشد.

هیدروکربن های سنگین با نقطه جوش بالا برای موتورهای درون سوز دیزلی ، سوخت های سنگین ، مشعل های خانگی و صنعتی قابل استفاده می باشد.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *