پیام مدیران

’’ما به عنوان پیشرو در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی معتقدیم: زیرساخت و نیروی محرکه اصلی توسعه و پیشرفت صنایع، آموزش و پرورش نیروی انسانی توانمند است، از اینرو به نوبه خود در گروه نیک بسپار یزد سعی کردیم با احداث مدارس نیک اندیشان ۱ و ۲ در یزد، دسترسی به آموزش را برای فرزندان سرزمین‌مان فراهم کنیم تا بستر شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های آن ها ایجاد شود و بتوانند زندگی خود را ساخته و صنایع را در کشور عزیزمان توسعه دهند.“

مسئولیت اجتماعی

احداث مدرسه نیک اندیشان شماره (۱)

مدرسه نیک اندیشان شماره (۱) در تاریخ … به مساحت … در شهر یزد خیابان… احداث گردید. این مدرسه دارای دو طبقه و ۲۰ کلاس می باشد. در این مدرسه امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی فراهم گردیده است. مدرسه نیک اندیشان شماره یک ظرفیت آموزش ۴۰۰ دانش آموز در سال را دارد.

مسئولیت اجتماعی

احداث مدرسه نیک اندیشان شماره (۲)

مدرسه نیک اندیشان شماره (۲) در تاریخ … به مساحت … در شهر یزد خیابان… احداث گردید. این مدرسه دارای دو طبقه و ۲۰ کلاس می باشد. در این مدرسه امکانات آموزشی، آزمایشگاهی و ورزشی فراهم گردیده است. مدرسه نیک اندیشان شماره دو ظرفیت آموزش ۴۰۰ دانش آموز در سال را دارد.

Petropolish Nik Yazd website All intellectual rights of this site It belongs to Nik Yazd petroleum refining Company
طراحی توسط تیم نیک لینک